23-10-2005 Examen SpH1 (Fährtenhund 1) AV de Wolstad Tilburg